8 Ağustos 2014 Cuma

DİN ve GELENEK
Neden gelenekle dinin kesinlikle ayrılması gerektiğini söylüyoruz? 
Zira biz Müslüman'ız ve İslam hukukunun ve kanunlarının fıtrattan neşet ettiğine inanıyoruz. 
Bu kanunların da, tabiat kanunlarının yaratıcısı tarafından konulduğuna iman ediyoruz. 
Tabiat kanunları eskimez. Dolayısıyla bu yaratılış kanunu üzere bina edilen kanunlar da eskimez. 
Yani dinî değerler eskimez. 
Oysa gelenekler; üretim ve tüketim sisteminin, eski ve yeni kültürlerin ve toplumsal sistemlerin ürünüdür. 
Bu nedenle dönem değiştiğinde, sistem de değişecek, eskiyecektir. 
Geçerliliğini yitirecek, ilerlemeyi engelleyecek ve irtica haline dönüşecektir. 
O zaman da canlı, dinamik ve ebedî olan din; eski, donuk ve kullanım süresi dolmuş gelenekle katıştırılıp aynı kefeye konduğu için, takipçilerinin yaşamı üzerinde etkili bir rol oynayamayacaktır.

[Ali Şeriati, Kadın (Fatıma Fatımadır) sf; 230]

14 Şubat 2014 Cuma

Allah'tan başka ilah yoktur!

Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını; Hıristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i rabler edindiler. Halbuki onlara sadece tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka ilah yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.
[Tevbe / 31]


8 Şubat 2014 Cumartesi

Müslüman Mısın?


Ailesine ot götüremeyen Suriyeli çocuğun gözyaşları...


Dünyayı Yesen...


Olmasaydı da Olurduk!


Madalyalı Köle!


Deva REÇETE!


2 Şubat 2014 Pazar

Ey nakilciler!Ey nakilciler! 
Din nakil dini olsaydı; “akıl sahibi” yerine “nakil sahibi”,
"akledenler için" yerine "nakledenler için" diye vahyolunurdu!
  
Şükrü Davgana

Yere Düşen İnsanı Niçin Kaldırmıyoruz?


ALLAH'TAN BAŞKA SAHİBİMİZ YOK!


Akıl Kör Olur mu?


En büyük ziyan!


Sabah Namazı İmtihandır!


İnsan kimdir?


Vakit nasıl değerli olur?


İnsanın Asıl Yüzü


Ölü Kardeş Eti Yemek!


Ey iman edenler! Zandan çok sakınınız. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin ayıplarını araştırmayınız. Birbirinizin arkasından gıybet etmeyiniz. Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bakın, bundan tiksindiniz. Allah'a saygı duyunuz. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir; merhamet sahibidir. [Hucurât, 12]

1 Şubat 2014 Cumartesi

Problemleri tedavi etmek için...

Dinamik ve gelişen bir toplum talebinde bulunanlar ve insanın mutluluğunu hedefleyenler; ne çoğunluğun teveccühüne mazhar olmak için savunulamayacak şeylerin savunuculuğunu yaparlar ne halkı aldatırlar ne de ''çağın adamı'' olmak ve bir makama gelmek için ''çağın modasını'' övme ve yüceltme yeteneğine(!) sahiptirler. Tam aksine iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz tüm gerçekleri toplumda mevcut olduğu şekliyle kabul ederler; dertlerin ve problemlerin kaynağını teşhis ederler ve bütün enerjilerini bu problemleri tedavi etmek için harcarlar. [Ali Şeriati - Kadın (Fatıma Fatımadır) sf, 78]

Ali Şeriati